PEDAGOGICKÝ SBOR

Mgr. Kateřina Stehlíková

1. ročník - třídní učitelka

Mgr. Kateřina Šambergerová

2. ročník - třídní učitelka

Mgr. Lenka Kašová

3. a 5. ročník - třídní učitelka

jednatelka společnosti

Mgr. Pavla Hůlová

4. ročník - třídní učitelka

Mgr. Marcela Černá

6. ročník - třídní učitelka

jednatelka společnosti

Mgr. Dalibor Frýba

učitel českého jazyka a dějepisu


Soňa Kudová

vychovatelka ŠD