PEDAGOGICKÝ SBOR

Mgr. Jana Kaščáková

1. ročník - třídní učitelka

Mgr. Kateřina Šambergerová

2. ročník - třídní učitelka, Tv

Mgr. Kateřina Stehlíková

3. ročník - třídní učitelka

Mgr. Monika Králová

4. ročník - třídní učitelka

Mgr. Lenka Kašová

5. ročník - třídní učitelka

jednatelka společnosti

Petra Türbová

6. ročník - třídní učitelka, VkZ, VkO, Př, Dp, Inf

Mgr. Miroslava Turisová

7. ročník - třídní učitelka, M, Ch


Mgr. Lucie Malátová

8. ročník - třídní učitelka, Čj, Vv

Mgr. Marcela Rezac

9. ročník - třídní učitelka Z, Fy, Inf

jednatelka společnosti

Mgr. Pavla Hůlová

učitelka Aj

Mgr. Dalibor Frýba

učitel D


Martin Hájek

učitel Nj

Jakub Kaše

učitel TV