Fotogalerie

BRANNÝ DEN

Ve čtvrtek 24. června proběhla na II. stupni akce - ochrana člověka za mimořádných situací. Žáci byli rozděleni do smíšených skupinek, většinou 3-4 členných. Během dopoledne absolvovali postupně návštěvu pěti stanovišť, kde zjistili co je to mimořádná situace, co je to IZS, kdo z něj co zajišťuje, vyslechli varovné signály a kdy se používají, zkusili si zabalit evakuační zavazadlo "pod tlakem" a poskytnout první pomoc. Závěr byly nejúspěšnější skupinky odměněny sladkou výhrou.

REVOLUTION TRAIN

Žáci druhého stupně navštívili protidrogový vlak, který na jeden den, za podpory města, navštívil mostecké nádraží. Žáci se postupně seznamovali s příběhem 3 dívek a hochů. Příběh začal ve skateparku, poté jsme postupně zavítali do baru, byly svědky dopravní nehody způsobené pod vlivem drog, cely, lékařské ordinace až jsme došli k místu nálezu mrtvého těla. Mrtvého těla, které si způsobil průvodce příběhu sám. Zabily jej drogy a my jsme tak měli možnost zamyslet se nad tím, co je v životě důležité.

NÁSOBÍK 4. a 5. třídy

V rámci projektu MAP II se i naše škola zapojila do soutěže uvedených ročníků. Nejprve proběhlo školní kolo v počítání násobilky. Z 5. ročníku byli vybráni dva nejrychlejší zástupci a to Nela Holečková a Vladimír Veverka, ze 4. ročníku Kryštof Kubišta. Všichni tři nás poté reprezentovali na setkání nejúspěšnějších žáků škol Mostecka. Konkurence byla veliká, ale i přesto se naši dva zástupci probojovali až na 2. a 4. místo. Nela obsadila 2. místo a Vladimír 4. Velké poděkování patří i třídním učitelkám, které děti skvěle připravily.

PROJEKTOVÝ DEN - Práva spotřebitele při nákupu mimo kamennou prodejnu - 10. 6.

V rámci matematické gramotnosti nám vedení školy zajistilo projektový den, týkající se nakupování na internetu. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, utřídili to, co již známe, diskutovali jsme o nástrahách a výhodách nákupu online. Projektový den nás velmi bavil.

PROJEKTOVÝ DEN MIMO ŠKOLU - PRAŽSKÝ HRAD