ZÁPIS 2019/2020

INFORMACE PRO RODIČE

ZÁPIS se bude konat 1.4. a 2.4.2019  v době od 13.00 do 16.30 hod. DO 1. TŘÍDY PŘIJÍMÁME 12 DĚTÍ

  • k zápisu se dostaví rodiče s dětmi, kteří si podali předběžnou přihlášku
  • rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

Nejsme spádová škola, proto můžeme přijímat žáky bez ohledu na jejich trvalé bydliště.

Kritéria přijetí žáka

  • Datum narození. Zápis je určen pro děti, které se narodily od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a starší (po odkladu). Nástup po odkladu. K zápisu se musí dostavit všechny děti, kterým byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2013 je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2014 je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Starší sourozenec je žákem naší školy.
  • Datum podání předběžné žádosti o přijetí dítěte prostřednictvím zákonného zástupce.
  • Vyváženost zastoupení dívek a chlapců v budoucí I. třídě.
  • V případě splnění shodných kritérií rozhodne los.

             Pro školní rok 2019/2020 přijímáme 12 žáků.

V Mostě dne 12. 12. 2018

AKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY

13. 11.        Podzimní školička    

12.12.        Vánoční těšení

5. 3.          Vítáme jaro

DESATERO PRO RODIČE + ŽÁDOST RODIČŮ