Akce pro budoucí školáky:

10. listopadu - 15:30 - PODZIMNÍ TVOŘENÍ

     Ve čtvrtek 10. 11. se uskutečnilo první setkání předškoláčků, které se neslo v duchu podzimu. Děti vytvořily krásné podzimní dekorace, hrály si s podzimními plody  a vyzkoušely svůj postřeh při hledání rozdílů. Věříme, že se všem u nás líbilo a těšíme se na další shledání. Foto - fotogalerie školy. 


1. prosince -  15:30 - VÁNOČNÍ TĚŠENÍ

      Ve čtvrtek 1. 12. proběhlo další setkání s předškoláky. Toto odpoledne bylo pouze o tvoření. Na několika stanovištích si děti postupně vyrobily různé dekorace - lucernu, sněhuláka, keramický zvoneček a svíčku. Všem budoucím školákům posíláme velikou pochvalu, práce jim šla skvěle od ruky. Těšíme se na další setkání, které se uskuteční na jaře, kde si děti vyzkouší školu ,,nanečisto". 


16. března - 15:30 -  JARNÍ ŠKOLIČKA


Doporučujeme vyplnit i předběžnou přihlášku, která Vás k ničemu nezavazuje, nicméně Vás na základě přihlášky budeme o všech akcích s předškoláky informovat.

Na tyto akce se vždy dostavte i s dítětem, vzít prarodiče, sourozence dětí také můžete. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás telefonicky či mailově obraťte - 

szsoptima@gmail.com ; 775 022 210; 702 445 305.

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:

1. Od pátku 1. dubna 2023 (00:00 hod) do úterý 4. dubna (11:59) 2023 - podat závaznou elektronickou přihlášku!!!

2. Na základě podaných přihlášek, si vyberete termín individuálního zápisu, který bude probíhat v :pondělí 3. dubna od 13:00 hod 17:20 hodin a v úterý 4. dubna od 13:15 do 17:30 hod.

3. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy pod evidenčním číslem, které obdrží rodiče při zápisu do 12. 4 2023.

4. Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání smlouvy o vzdělávání. Termíny podepsání smlouvy budou dohodnuty individuálně.

5. V případě nízkého počtu uchazečů, může ředitelka školy vyhlásit druhé kolo zápisu, nejpozději však do 30. dubna.

Na Vaše dotazy jsme také připravení reagovat telefonicky nebo formou elektronické komunikace. 

KRITÉRIA K PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1.TŘÍDY    

- Nejsme spádová škola, proto můžeme přijímat žáky bez ohledu na jejich trvalé bydliště.

- Doporučujeme rodičům absolvování zápisu k povinné školní docházce na spádové škole.

- Pro školní rok 2023/2024 přijímáme maximálně 12 žáků.

 • Datum narození - zápis je určen pro děti, které se narodily od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a starší (po odkladu). Nástup po odkladu. K zápisu se přihlásí děti, kterým byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. září 2017 do konce prosince 2017 je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2018 je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • V případě splnění shodných kritérií rozhodne los. Losování proběhne za účasti školské rady. 
 • Odklady:  
 • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitel školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení vzít s sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2023.
 • Možné situace:

  1. Dítě má již doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pak podá žádost o přijetí i o odklad, doporučení přiloží elektronicky (stačí prostá kopie).

  2. Dítě nemá doporučení, pak podá žádost o přijetí i odklad a rodič uvede, jestli čeká na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření, do kdy a dle toho se domluví termín dodání příloh, v případě nutnosti bude řízení přerušeno.

  V Mostě, 30.srpna2022                                                     Mgr. Marcela Rezac- ředitelka školy 

 • Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

  - přihláška k zápisu k povinné školní docházce
  - občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly bude skartován);
  - v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

 • Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

  - přihláška k zápisu k povinné školní docházce;
  - žádost o odklad povinné školní docházky;
  - občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly bude skartován);
  - kopie doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
  - kopie doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.