ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2022/2023

    Vážení zákonní zástupci našich budoucích žáků,
nabízíme Vám možnost podat si předběžnou přihlášku dítěte do 1. ročníku (odkaz níže). Na základě této přihlášky Vás budeme informovat o akcích, které se uskuteční - tradiční setkávání předškoláky

7. prosince - Vánoční těšení - akce pro předškoláky proběhne individuálně - rodič/dítě/ učitel - v časech - 14:30; 14:40; 15:00; 15:10; 15:30; 15:40; 16:00; 16:10; 16:30; 16:40 - je nutné se předem telefonicky přihlásit - 775 022 210; 702 445 305  

15. března Jarní školička - akce pro předškoláky 15:30  

Přihlášku můžete zaslat na email školy: szsoptima@gmail.com nebo donést osobně do školy (recepce SVČ).

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:

1. Od čtvrtka 1. dubna (00:00 hod) do neděle 3. dubna (23:59) 2022 - podat elektronickou přihlášku!!!

2. Na základě podaných přihlášek, si vyberete termín individuálního zápisu, který bude probíhat v pondělí 4. dubna od 13:00 hod do úterý 5. dubna 17:00 hod.

3. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy pod evidenčním číslem, které obdrží rodiče při zápisu do 8. 4 2022.

4. Konečným krokem celého procesu u přijatých dětí je podepsání smlouvy o vzdělávání. Termíny podepsání smlouvy budou dohodnuty individuálně.

5. V případě nízkého počtu uchazečů, může ředitelka školy vyhlásit druhé kolo zápisu, nejpozději však do 30. dubna.

Na Vaše dotazy jsme také připravení reagovat telefonicky nebo formou elektronické komunikace. 

KRITÉRIA K PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1.TŘÍDY    

- Nejsme spádová škola, proto můžeme přijímat žáky bez ohledu na jejich trvalé bydliště.

- Doporučujeme rodičům absolvování zápisu k povinné školní docházce na spádové škole.

- Pro školní rok 2022/2023 přijímáme maximálně 8 žáků.

 • Datum narození - zápis je určen pro děti, které se narodily od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a starší (po odkladu). Nástup po odkladu. K zápisu se přihlásí děti, kterým byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. září 2016 do konce prosince 2016 je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2017 je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • V případě splnění shodných kritérií rozhodne los. Losování proběhne za účasti školské rady. 
 • Odklady:  
 • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitel školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení vzít s sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2022.
 • Možné situace:

  1. Dítě má již doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pak podá žádost o přijetí i o odklad, doporučení přiloží elektronicky (stačí prostá kopie).

  2. Dítě nemá doporučení, pak podá žádost o přijetí i odklad a rodič uvede, jestli čeká na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření, do kdy a dle toho se domluví termín dodání příloh, v případě nutnosti bude řízení přerušeno.

  V Mostě, 30. září 2021                                                         Mgr. Marcela Černá- ředitelka školy 

 • Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

  - přihláška k zápisu k povinné školní docházce
  - občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly bude skartován);
  - v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

 • Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

  - přihláška k zápisu k povinné školní docházce;
  - žádost o odklad povinné školní docházky;
  - občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly bude skartován);
  - kopie doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
  - kopie doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.