ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU 2020/2021

INFORMACE PRO RODIČE

ZÁPIS se bude konat 1.4. a 2.4.2020 v době od 13.00 do 16.30 hod. DO 1. TŘÍDY PŘIJÍMÁME 12 DĚTÍ

 • k zápisu se dostaví rodiče s dětmi, kteří si podali předběžnou přihlášku
 • rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

Nejsme spádová škola, proto můžeme přijímat žáky bez ohledu na jejich trvalé bydliště.

Kritéria přijetí žáka

 • Datum narození. Zápis je určen pro děti, které se narodily od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a starší (po odkladu). Nástup po odkladu. K zápisu se musí dostavit všechny děti, kterým byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2014 je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2015 je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • 80 % úspěšnost zvládnutí posouzení
 • V případě splnění shodných kritérií rozhodne los.

             Pro školní rok 2020/2021 přijímáme 12 žáků. Doporučujeme rodičům absolvování zápisu i na jiné základní škole, nejlépe spádové.


Popis formálních a případných dalších částí zápisu

Průběh zápisu pro školní rok 2020/2021 je následující:

 1. Zákonný zástupce nahlásí své jméno, prokáže se občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.
 2. Zákonný zástupce vypíše žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
 3. Dítě projde orientačním posouzením školní připravenosti ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Předmětem posouzení je:
  1. sociální zralost dítěte,
  2. základní vyjadřovací schopnosti (básnička, písnička),
  3. hrubá a jemná motorika,
  4. kresba postavy,
  5. znalost základních barev,
  6. matematická představivost v oboru čísel do 5, znalost základních tvarů,
  7. všeobecné znalosti přiměřené věku.

Posouzení poskytuje pouze základní představu o tom, zda je dítě zralé pro přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole. Pokud mají pedagogičtí pracovníci pochybnosti, doporučí zákonnému zástupci spolupráci se školským poradenským zařízením.

V Mostě dne 9. 9. 2019

PODZIMNÍ TVOŘENÍ - PŘEDŠKOLÁCI 12. 11. 2019

V úterý 12. 11. proběhlo první setkání předškoláků u nás ve škole. Paní učitelky z 1. stupně měly pro ně připravená stanoviště, na kterých si děti mohly vyrobit podzimní dekorace, otestovat znalost písmenek a trénovat počítání s plody podzimu. Rodiče měli možnost prohlédnout si školu a seznámit se s naším pedagogickým sborem. Věříme, že společně strávené odpoledne se líbilo a těšíme se 10. 12. na další shledanou. Čeká na nás vánoční vyrábění. Foto - fotogalerie školy.

AKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY 2019/2020

12. 11.        Podzimní setkání s předškoláky  

10. 12.        Vánoční těšení

17. 3.     JARNÍ ŠKOLIČKA 

DESATERO PRO RODIČE + ŽÁDOST RODIČŮ