Ceník školného

Pro školní rok 2020/2021


Proti jiným soukromým školám je srovnatelně nižší, než je celorepublikový průměr.

Typ docházky

Cena / Měsíc

měsíční školné

roční

Platba se provádí bezhotovostní platbou na účet školy číslo  273125941/0300 

1.700 Kč

20.400 Kč