EVVO

Co je to ekologie, už asi všichni z vás tuší. Nicméně, co je to environmentální výchova, už tak známé není.

Environmentální výchova je součástí životního prostředí. Na naší škole se snažíme vést žáky k tomu, aby si vážili nejen přírody kolem nás, ale hlavně, aby si všímali a nebyli lhostejní ke svému bezprostřednímu okolí. Nemusíme zachraňovat deštné pralesy v Amazonii, stačí třídit odpad a udržovat pořádek v okolí školy.

Odpad na naší škole třídíme, pořádáme celoroční sběr papíru. Nevyhýbáme se ani besedám a seminářům. Pokud bude mít kdokoli z Vás zájem pomáhat s některými akcemi nebo přispět svým nápadem, budeme rádi.

Hlavní úkoly: 

  • poradenská činnost týkající se oblasti ekologie a environmentální výchovy
  • informační činnost - zajištění besed, přednášek a seminářů
  • metodická a koordinační činnost - vytvoření plánu EVVO, akce EVVO