Denní harmonogram

Příchod dětí do klubu

5:30 - 7:25

Výuka dle rozvrhu

7:45 - 15:50

Oběd 1. a 2. ročník   

11:30 - 12:25

Oběd 3. -4. ročník

12:25 - 13:30

Oběd 5. -7. ročník

13:15 - 14:10

Kroužky a volnočasové aktivity

13:00 - 19:00

Příprava na výuku vedená pedagogem - indiv.dle rozvrhu třídy a pedagoga  v rozmezí 

12:30 - 14:35