Denní harmonogram

Příchod dětí do klubu

5:30 - 7:25

Výuka dle rozvrhu

7:45 - 15:00

Oběd 1. a 2. ročník

11:30 - 12:25

Oběd 3. -6. ročník

12:25 - 13:30

Kroužky a volnočasové aktivity

13:00 - 19:00

Příprava na výuku vedená pedagogem - indiv.dle rozvrhu třídy a pedagoga  v rozmezí 

12:30 - 14:35