SPONZOŘI ŠKOLY

Všem zákonným zástupcům děkujeme za jejich dary i pomoc, kterou škole a dětem věnovali.

ONDŘEJ BÍLEK

2 x 10.000,- Kč

Koupě televize k výuce ang. jazyka.

Vybavení třídy 1. ročníku.

ZDENĚK BLAŽEK

10.000,- Kč

Software pro školu + dřevomateriál do výuky technických činností.

RADEK ČERNÝ


Koupě lednice.

DAVID MYŠIČKA

s kolektivem

Sestavení skříní a regálů, stěhování nábytku.

ROMAN SCHWARZ

1.500,- Kč

Sprotovní vybavení a odměny do ŠvP.

MARIE ŠUSTKOVÁ

1.000,- Kč

Vybavení třídy 3. ročníku.

TOMÁŠ WAGNER

20.000,- Kč

Nákup skříní a regálů do třídy 3. ročníku.