Vzdělávání

V hodinách českého jazyka se zaměříme na čtení s porozuměním textu. 

V hodinách matematiky jsou zařazovány prvky profesora Hejného ( více na https://www.h-mat.cz/hejneho-metoda ).

Individuální přístup ke každému dítěti.

Výhodou je odpolední příprava (1. st.) na vyučování s pedagogem a minimum domácí přípravy.


Sportujeme i tvoříme

Mimoškolní aktivity - využití kroužků nabízených Střediskem volného času Most (např. jazykové kroužky, sportovní, výtvarné i hudební kroužky, zvířecí koutek, šikovné ručičky apod.  Více na:

https://www.svc-most.cz/index.php?id=zajmove-krouzky-zakladni-informace )

Pořádání škol v přírodě (pojedeme na konci června).

Pravidelné turnaje ve společenských hrách.

Školné

Měsíční školné je proti celorepublikovému průměru nižší, než je obvyklé.

Školné pro rok 2021/2022  je 1.700,-  Kč za měsíc. 

Ročně 20. 400,- Kč

účet školy č. 273125941/0300.