Vzdělávání

V hodinách českého jazyka se zaměříme na čtení s porozuměním textu. 

V hodinách matematiky jsou zařazovány prvky profesora Hejného ( více na https://www.h-mat.cz/hejneho-metoda ).

Individuální přístup ke každému dítěti.

Výhodou je odpolední příprava na vyučování s pedagogem a minimum domácí přípravy.


Sportujeme i tvoříme

Mimoškolní aktivity - využití kroužků nabízených Střediskem volného času Most (např. jazykové kroužky, sportovní, výtvarné i hudební kroužky, zvířecí koutek, šikovné ručičky apod.  Více na:

https://www.svc-most.cz/index.php?id=zajmove-krouzky-zakladni-informace )

Pořádání škol v přírodě.

Pravidelné turnaje ve společenských hrách.

Školné

Měsíční školné je proti celorepublikovému průměru nižší, než je obvyklé.

Školné 1.500,-  Kč na měsíc. Ročně 18.000,- Kč

zajímavé odkazy na články o malotřídkách

https://www.novinky.cz/domaci/402672-malotridky-jsou-otloukanci-ale-casto-predci-i-velke-skoly.html


a pohled rodiče na malotřídku

https://www.babyweb.cz/nebojte-se-malotridky