Školská rada

Předseda: Petra Škaloudová - zákonný zástupce žáka, s účinností od 1. 9. 2019, mandát končí 31. 8. 2022.

Mgr. Kateřina Stehlíková - za pedagogy s účinností od 1. 9. 2016, mandát končí 31. 8. 2022.

Mgr. Lenka Kašová - za zřizovatele, s účinností od 1. 9. 2016, mandát končí 31. 8. 2022.

Školská rada 7. října 2019 schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2018/2019.