Školská rada

Předseda: Petra Škaloudová - zákonný zástupce žáka, s účinností od 1. 9. 2022, mandát končí 31. 8. 2025.

Mgr. Miroslava Turisová - za pedagogy s účinností od 1. 9. 2022, mandát končí 31. 8. 2025.

Mgr. Lenka Kašová - za zřizovatele, s účinností od 1. 9. 2022, mandát končí 31. 8. 2025.

.