Školská rada

Předseda: Mgr. Šárka Lasslopová - zákonný zástupce žáka,zvolena na třídní schůzce dne 17. 8. 2016 s účinností od 1. 9. 2016, mandát končí 31. 8. 2019.

Mgr. Lenka Kašová - za pedagogy zvolena na pedagog.radě konané 1. 9. 2016, mandát končí 31. 8. 2019.

Mgr. Marcela Černá - za zřizovatele, jmenovaná na valné hromadě dne 17. 8. 2016, s účinností od 1. 9. 2016, mandát končí 31. 8. 2019.