Družina

V letošním školním roce 2023/2024 - školní družina od 6:00 do 7:25

                                                                            po vyučování do 16:00h.

Možnost navštěvovat volnočasové aktivity a kroužky SVČ Most, příspěvkové organizace. 

Odpolední přípravu na výuku vedenou pedagogem

Kontakt: Jaroslava Klímová   606 877 792

Kapacita 30 dětí - je přednostně pro žáky 1. - 3. třídy - zcela naplněna

Placení školného v družině činí 200,- Kč měsíčně od 1. 9. 2023 do 30. 6. 2024