Metodik prevence

Mapuje situaci ve škole, nabízí pomoc při řešení rizikových problémů a v případě složitějších situací odkáže zúčastněné strany na pomoc odborníků.

Konzultační hodiny pro žáky: kdykoli dle potřeby

Konzultační hodiny pro rodiče: po tel. domluvě (702 445 305)

Důležité kontakty:

Linka bezpečí: 116 111 (zdarma volání i chat, sms): https://www.linkabezpeci.cz/

Linka duševní tísně: 476 701 444 Facebook: Linka Duševní Tísně