Proč OPTIMA?

Latinsky znamená nejlepší - my se pokusíme, aby se Vaše děti u nás cítily nejlépe.

28. 6. pondělí  2. stupeň - výlet TEREZÍN

29. 6. úterý   1. stupeň AQUADROM MOST venkovní bazény    2. stupeň RESSL

30. 6. středa - ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ, UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - 7:25 - max 8:30 hod. 

                         Letos proběhne rozdávání vysvědčení ve třídách. 

                                         START  1. 9.  středa  2. - 9. ročník  8:45 hod.

                               SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ     1. 9.  8:00 hod.

10. června - NÁSOBÍK - matematická soutěž žáků 4. a 5. tříd škol Mostecka- veliké poděkování Nelince, Kryštůfkovi, Vláďovi a paním učitelkám za vzornou přípravu.

NELA se umístila na 2. místě  a Vláďa na krásném 4. místě !!!! Veliká gratulace všem.

VAROVÁNÍ: Anonym hrozí útokem na školky, základní i střední školy. Policie přijala opatření a po pachateli pátrá

Policie ČR se intenzivně zabývá anonymní výhružkou o připravovaném útoku na mateřské, základní i střední školy na území celé České republiky, která nebyla nijak blíže specifikována. Policie po autorovi výhružky pátrá. Město Most přijalo v součinnosti s ředitelstvím Policie ČR Most a Městskou policií v Mostě preventivní bezpečnostní opatření a zvýšen byl též dohled kontroly u školských zařízení 

Naše základní škola realizuje projekt s názvem Kdo si hraje, nezlobí, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009421, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II. Dobra realizace projektu je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020. (prodloužen do 31. 10. 2020)

Od. 1. září 2020 do 31. srpna 2022 realizuje projekt s názvem Učíme se hravě, registrační číslo  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017265, podpořený z výzvy MŠMT - Šablony III.

Základní škola dále spolupracuje s Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most v rámci projektu-název projektu: Dětský klub a Příměstský tábor "MOSTÍK - II." Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007847  - více viz v menu - Mostík II

Dolů do dolů aneb dějiny hornictví ve virtuálním prostředí  registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012285; termín zahájení projektu 1. 12. 2019; termín ukončení projektu 31. 8. 2022; Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání prostřednictvím podpory vzniku digitálního vzdělávacího zdroje (DVZ) - Virtuální prohlídky s názvem Dolů do dolů, která mapuje oblast dějin hornictví a geologie za využití exponátů Podkrušnohorského technického muzea, Nově vznikly DVZ spadá do oblasti kultury, zachování kulturního dědictví, ale i ochrany přírody. Jedná se o interaktivní DVZ, který aktivně zapojuje žáky základních a středních škol do procesu učení.Cílem projektu je zmapování dějin hornictví a geologie za pomoci exponátů Podkrušnohorského technického muzea a šíření výsledků projektu do základních a středních škol.Projekt je podpořen z prostředků Evropské unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vzdělávání hrou

Naše škola je ve školním roce 2020/2021 určena pro žáky 1. - 8. ročníků. Jedná se o školu rodinného typu. Rodinného klima je docíleno nízkým počtem žáků ve tříde. Maximální počet je 12 žáků. Výuka je věnována zejména předmětům českého jazyka a matematiky.

Den otevřených dveří

Kdykoliv, po telef. domluvě.

Naše působiště

ZŠ se nachází v prostorách Střediska volného času Most, příspěvkové organizace, ul. Albrechtická 414. Jedná se o klidnou a snadno dostupnou lokalitu města.

Třídy jsou vybaveny standardně výškově nastavitelnými židlemi a polohovacími lavicemi.

K dispozici je počítačová učebna, tělocvičny, školní hřiště i zahrada.

Zkušení pedagogové

Jsme pedagožky s dlouholetou praxí, kterým záleží na každém dítěti, které mají radost z každého úspěchu a starost z každého neúspěchu jednotlivého žáka. 

Učitelky, které jejich práce opravdu baví a je jim zároveň koníčkem.

Napište nám nebo zavolejte

szsoptima@gmail.com       M. Černá 702 445 305, L. Kašová 775 022 210