Proč OPTIMA?

Latinsky znamená nejlepší - my se pokusíme, aby se Vaše děti u nás cítily nejlépe.

Žádáme rodiče, aby v tomto týdnu odhlásili obědy do 20.12.

17. 12. úterý - bruslení - 1. - 3. ročník

19. 12. divadelní představení MAUGLÍ - 4. až 7. třída

20. 12. vánoční besídky ve třídách

PODZIMNÍ TVOŘENÍ  - PŘEDŠKOLÁCI  12. 11. 2019

   V úterý 12. 11. proběhlo první setkání předškoláků u nás ve škole. Paní učitelky z 1. stupně měly pro ně připravená stanoviště, na kterých si děti mohly vyrobit podzimní dekorace, otestovat znalost písmenek a trénovat počítání s plody podzimu. Rodiče měli možnost prohlédnout si školu a seznámit se s naším pedagogickým sborem. Věříme, že společně strávené odpoledne se líbilo a těšíme se 10. 12. na další shledanou. Čeká na nás vánoční vyrábění. Foto - fotogalerie školy.

Naše základní škola realizuje projekt s názvem Kdo si hraje, nezlobí, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009421, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II. Dobra realizace projektu je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Vzdělávání hrou

Naše škola je ve školním roce 2019/2020 určena pro žáky 1. - 7. ročníků. Jedná se o školu rodinného typu. Rodinného klima je docíleno nízkým počtem žáků ve tříde. Maximální počet je 12 žáků. Výuka je věnována zejména předmětům českého jazyka a matematiky.

Den otevřených dveří

Kdykoliv, po telef. domluvě.

Naše působiště

ZŠ se nachází v prostorách Střediska volného času Most, příspěvkové organizace, ul. Albrechtická 414. Jedná se o klidnou a snadno dostupnou lokalitu města.

Třídy jsou vybaveny standardně výškově nastavitelnými židlemi a polohovacími lavicemi.

K dispozici je počítačová učebna, tělocvičny, školní hřiště i zahrada.

Zkušení pedagogové

Jsme pedagožky s dlouholetou praxí, kterým záleží na každém dítěti, které mají radost z každého úspěchu a starost z každého neúspěchu jednotlivého žáka. 

Učitelky, které jejich práce opravdu baví a je jim zároveň koníčkem.

ODKAZ na stránky 

2. ročník

https://jednicka79.webnode.cz/

Napište nám nebo zavolejte

szsoptima@gmail.com       M. Černá 702 445 305, L. Kašová 775 022 210