Proč OPTIMA?

Latinsky znamená nejlepší - my se pokusíme, aby se Vaše děti u nás cítily nejlépe

20. - 21. 5.  pondělí, úterý  NÁVŠTĚVA PANÍ ZUZANY POSPÍŠILOVÉ (spisovatelka)

22. 5. středa ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA ZAHRADĚ + VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Volby do školské rady proběhnou ve středu 22. května od 16:00 hodin ve IV. třídě v Soukromé základní škole OPTIMA s.r.o. (v budově SVČ Most, Albrechtická 414/1 - učebna AJ). Návrh kandidátů na členství ve školské radě z řad zákonných zástupců:

Lenka Jakubková                     a           Petra Škaloudová  

DEN EVROPY

SVČ Most a Europe Direct ČR si pro nás připravili soutěžní dopoledne ke Dni Evropy.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii jednotlivých tříd.

 

Naše základní škola realizuje projekt s názvem Kdo si hraje, nezlobí, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009421, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II. Dobra realizace projektu je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Den otevřených dveří 

Pro tento školní rok 2018/2019 PŘIJÍMÁME ŽÁKY POUZE DO 5.ROČNÍKU. 

  Kdykoliv, po telef. domluvě,  se můžete přijít podívat do školy, zhlédnout výuku v jednotlivých třídách, činnost klubu i domácí přípravu. 

Naše působiště

ZŠ se nachází v prostorách Střediska volného času Most, příspěvkové organizace, ul. Albrechtická 414. Jedná se o klidnou a snadno dostupnou lokalitu města.

Třídy jsou vybaveny standardně výškově nastavitelnými židlemi a polohovacími lavicemi.

K dispozici je počítačová učebna, tělocvičny, školní hřiště i zahrada.

Zkušení pedagogové

Jsme pedagožky s dlouholetou praxí, kterým záleží na každém dítěti, které mají radost z každého úspěchu a starost z každého neúspěchu jednotlivého žáka. 

Učitelky, které jejich práce opravdu baví a je jim zároveň koníčkem.

ODKAZ na stránky 

1. ročník

https://jednicka79.webnode.cz/

Vzdělávání hrou

Naše škola je ve školním roce 2018/2019 určena pro žáky 1. - 6. ročníků. Jedná se o školu rodinného typu. Rodinného klima je docíleno nízkým počtem žáků ve tříde. Maximální počet je 14 žáků. Výuka je věnována zejména předmětům českého jazyka a matematiky.

Napište nám nebo zavolejte

szsoptima@gmail.com       M. Černá 702 445 305, L. Kašová 775 022 210