Proč OPTIMA?

Latinsky znamená nejlepší - my se pokusíme, aby se Vaše děti u nás cítily nejlépe.

NAŘÍZENÍM VLÁDY ZE DNE 12. 10. 2020 SE OD STŘEDY 14. 10. 2020  ZAVÍRAJÍ VŠECHNY ŠKOLY. OD 14. 10.  DISTANČNÍ VÝUKA. 

Od středy 18. 11. probíhá výuka 1. a 2. ročníku ve škole, 

od pondělí 30. 11. se začnou ve škole vzdělávat i žáci 3.-5. ročníku,

II. stupeň od 30. 11. vzdělávání rotačně: tzn. 7. ročník ve škole a 6. a 8. ročník distančně,

v pondělí 7. 12.  - 6. a 8. ročník ve škole a 7. ročník distančně.

Naše základní škola realizuje projekt s názvem Kdo si hraje, nezlobí, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009421, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II. Dobra realizace projektu je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020. (prodloužen do 31. 10. 2020)

Od. 1. září 2020 do 31. srpna 2022 realizuje projekt s názvem Učíme se hravě, registrační číslo  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017265, podpořený z výzvy MŠMT - Šablony III.

Základní škola dále spolupracuje s Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most v rámci projektu-název projektu: Dětský klub a Příměstský tábor "MOSTÍK - II." Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007847  - více viz v menu - Mostík II

Dolů do dolů aneb dějiny hornictví ve virtuálním prostředí  registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012285; termín zahájení projektu 1. 12. 2019; termín ukončení projektu 31. 8. 2022; Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání prostřednictvím podpory vzniku digitálního vzdělávacího zdroje (DVZ) - Virtuální prohlídky s názvem Dolů do dolů, která mapuje oblast dějin hornictví a geologie za využití exponátů Podkrušnohorského technického muzea, Nově vznikly DVZ spadá do oblasti kultury, zachování kulturního dědictví, ale i ochrany přírody. Jedná se o interaktivní DVZ, který aktivně zapojuje žáky základních a středních škol do procesu učení.Cílem projektu je zmapování dějin hornictví a geologie za pomoci exponátů Podkrušnohorského technického muzea a šíření výsledků projektu do základních a středních škol.Projekt je podpořen z prostředků Evropské unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vzdělávání hrou

Naše škola je ve školním roce 2020/2021 určena pro žáky 1. - 8. ročníků. Jedná se o školu rodinného typu. Rodinného klima je docíleno nízkým počtem žáků ve tříde. Maximální počet je 12 žáků. Výuka je věnována zejména předmětům českého jazyka a matematiky.

Den otevřených dveří

Kdykoliv, po telef. domluvě.

Naše působiště

ZŠ se nachází v prostorách Střediska volného času Most, příspěvkové organizace, ul. Albrechtická 414. Jedná se o klidnou a snadno dostupnou lokalitu města.

Třídy jsou vybaveny standardně výškově nastavitelnými židlemi a polohovacími lavicemi.

K dispozici je počítačová učebna, tělocvičny, školní hřiště i zahrada.

Zkušení pedagogové

Jsme pedagožky s dlouholetou praxí, kterým záleží na každém dítěti, které mají radost z každého úspěchu a starost z každého neúspěchu jednotlivého žáka. 

Učitelky, které jejich práce opravdu baví a je jim zároveň koníčkem.

Napište nám nebo zavolejte

szsoptima@gmail.com       M. Černá 702 445 305, L. Kašová 775 022 210