Proč OPTIMA?

Latinsky znamená nejlepší - my se pokusíme, aby se Vaše děti u nás cítily nejlépe

Přejeme všem krásné, pohodové a sluncem zalité prázdniny. Těšíme se na viděnou 2. 9. 2019. - start: 8:00 hod. - 2. - 7. třída   

                                           9:00 hod. - 1. třída

Naše základní škola realizuje projekt s názvem Kdo si hraje, nezlobí, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009421, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II. Dobra realizace projektu je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Den otevřených dveří 

  Kdykoliv, po telef. domluvě,  se můžete přijít podívat do školy, zhlédnout výuku v jednotlivých třídách, činnost klubu i domácí přípravu. 

Naše působiště

ZŠ se nachází v prostorách Střediska volného času Most, příspěvkové organizace, ul. Albrechtická 414. Jedná se o klidnou a snadno dostupnou lokalitu města.

Třídy jsou vybaveny standardně výškově nastavitelnými židlemi a polohovacími lavicemi.

K dispozici je počítačová učebna, tělocvičny, školní hřiště i zahrada.

Zkušení pedagogové

Jsme pedagožky s dlouholetou praxí, kterým záleží na každém dítěti, které mají radost z každého úspěchu a starost z každého neúspěchu jednotlivého žáka. 

Učitelky, které jejich práce opravdu baví a je jim zároveň koníčkem.

ODKAZ na stránky 

1. ročník

https://jednicka79.webnode.cz/

Vzdělávání hrou

Naše škola je ve školním roce 2018/2019 určena pro žáky 1. - 6. ročníků. Jedná se o školu rodinného typu. Rodinného klima je docíleno nízkým počtem žáků ve tříde. Maximální počet je 14 žáků. Výuka je věnována zejména předmětům českého jazyka a matematiky.

Napište nám nebo zavolejte

szsoptima@gmail.com       M. Černá 702 445 305, L. Kašová 775 022 210