Proč OPTIMA?

Latinsky znamená nejlepší - my se pokusíme, aby se Vaše děti u nás cítily nejlépe.


17. - 21. 6. jede naše škola do ŠVP Haul; adresa - jméno dítěte/SZŠ OPTIMA, třída;   RS Máj;  Peklo 393;                                                                                    331 01 Plasy

Žáci zůstávající ve škole: výuka první 4 vyuč. hodiny. Konec v 11:15 h.  z důvodu omezeného provozu SVČ.

28. června - ředitelské volno - vysvědčení se vydává ve čtvrtek 27. 6. v 10:00 hod.


Radá bychom Vás informovali o několika sportovních výsledcích týmů naší školy, ale i jednotlivých žácích, kteří sklízejí úspěchy ve svém volném čase:

13. dubna vybojovala naše žákyně Pavlínka Kašparová 1.místo v oddílové přeboru JUDA.

V úterý 7. 5. proběhlo okresní kolo vybíjené žáků 4. -5. tříd - kde naši žáci vybojovali krásné 3.místo.

Ve středu 8.5. se konal tradiční běh o pohár primátora města Mostu, kde v kategorii II. dívky obsadily hned dvě příčky naše žákyně- 3. místo Barunka Sošková, 1. místo Libuška Hrabovská a v kategorii III. kluci patřily našim žákům též dvě příčky- 2. místo Adam Šamberger, 1.místo Ota Makovský.

Ve čtvrtek 9. dubna proběhla tradiční dopravní soutěž, kde naši žáci obsadili hezké 7.místo, v kategorii II.-starších žáků.

                                               Všem sportovcům gratulujeme

                                                                                                                    vedení školy.

Vzdělávání hrou

Naše škola je ve školním roce 2023/2024 určena pro žáky 1. - 9. ročníků. Jedná se o školu rodinného typu. Rodinného klima je docíleno nízkým počtem žáků ve třídě. Průměrný počet je 12 žáků. Výuka je věnována zejména předmětům českého jazyka a matematiky.

Den otevřených dveří

9. listopadu od 7:40 do 11:15 hod.

Kdykoliv, po telef. domluvě.

Naše působiště

ZŠ se nachází v prostorách Střediska volného času Most, příspěvkové organizace, ul. Albrechtická 414. Jedná se o klidnou a snadno dostupnou lokalitu města.

Třídy jsou vybaveny standardně výškově nastavitelnými židlemi a polohovacími lavicemi. Využíváme 5 interaktivních tabulí. K dispozici je nová počítačová učebna, učebna jazyků tělocvičny, školní hřiště i zahrada.

Zkušení pedagogové

Jsme pedagožky s dlouholetou praxí, kterým záleží na každém dítěti, které mají radost z každého úspěchu a starost z každého neúspěchu jednotlivého žáka.

Učitelky, které jejich práce opravdu baví a je jim zároveň koníčkem.

odkaz na stránky 

1. ročníku

https://kascakova8.webnode.cz/

odkaz na stránky 

2. ročníku

https://smoulove39.webnode.cz/

odkaz na stránky

3. ročníku

https://optimastehli.webnode.cz/

odkaz na stránky

4. ročníku

https://jednicka79.webnode.cz/o-parku/

odkaz na stránky

5. ročníku

https://www.optimakasova.cz/

odkaz na stránky

6. ročníku

https://ctyrka4.webnode.cz/

odkaz na stránky

7. ročníku

https://2-4-trida7.webnode.cz/

odkaz na stránky

8. ročníku

https://optima5.webnode.cz/

odkaz na stránky

9. ročníku

https://cerna60.webnode.cz/

Napište nám nebo zavolejte

szsoptima@gmail.com       Marcela Rezac 702 445 305, Lenka Kašová 775 022 210