S ohledem na mimořádná opatření bylo konání ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU   posunuto na                        19. a 20. 4. 2021 - více info v menu - Zápis 2021/2022

DOPORUČUJEME ABSOLVOVAT ZÁPIS NA SPÁDOVÉ ŠKOLE 

1.dubna- vyplňte elektr. přihlášku v systému školy 

 https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/szsoptima/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3793


GRATULACE

Gratulujeme naší žákyni Lee Krejčové, která se umístila na krásném 5. místě v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce v kategorii II. A - žáci 8. a 9. ročníků základních škol. 


Dne 26. 2. 2021 přijala vláda ČR krizové opatření č. 200 - další omezení provozu škol - zakázána osobní přítomnost žáků 1. i 2. stupně ZŠ. Od 1. 3. 2021 přechází tedy všechny ročníky na distanční výuku.
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ OD 25.2. 2021 
Dle opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání platí povinnost pro všechny osoby používat dále uvedené ochranné prostředky dýchacích cest   

- respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) - např. norma FFP2/ KN 95 - zdravotnická obličejová maska (rouška)  - norma ČSN EN 14683 + AC

Tato povinnost platí ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení), na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

U dětí do 15 let je výjimka -nemusí nosit respirátor -musí být zdravotnická obličejová maska.

Děkujeme za spolupráci, dodržování pravidel, která nás mají všechny chránit.

Vedení školy.

Proč OPTIMA?

Latinsky znamená nejlepší - my se pokusíme, aby se Vaše děti u nás cítily nejlépe.

Naše základní škola realizuje projekt s názvem Kdo si hraje, nezlobí, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009421, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II. Dobra realizace projektu je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020. (prodloužen do 31. 10. 2020)

Od. 1. září 2020 do 31. srpna 2022 realizuje projekt s názvem Učíme se hravě, registrační číslo  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017265, podpořený z výzvy MŠMT - Šablony III.

Základní škola dále spolupracuje s Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most v rámci projektu-název projektu: Dětský klub a Příměstský tábor "MOSTÍK - II." Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007847  - více viz v menu - Mostík II

Dolů do dolů aneb dějiny hornictví ve virtuálním prostředí  registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012285; termín zahájení projektu 1. 12. 2019; termín ukončení projektu 31. 8. 2022; Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání prostřednictvím podpory vzniku digitálního vzdělávacího zdroje (DVZ) - Virtuální prohlídky s názvem Dolů do dolů, která mapuje oblast dějin hornictví a geologie za využití exponátů Podkrušnohorského technického muzea, Nově vznikly DVZ spadá do oblasti kultury, zachování kulturního dědictví, ale i ochrany přírody. Jedná se o interaktivní DVZ, který aktivně zapojuje žáky základních a středních škol do procesu učení.Cílem projektu je zmapování dějin hornictví a geologie za pomoci exponátů Podkrušnohorského technického muzea a šíření výsledků projektu do základních a středních škol.Projekt je podpořen z prostředků Evropské unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vzdělávání hrou

Naše škola je ve školním roce 2020/2021 určena pro žáky 1. - 8. ročníků. Jedná se o školu rodinného typu. Rodinného klima je docíleno nízkým počtem žáků ve tříde. Maximální počet je 12 žáků. Výuka je věnována zejména předmětům českého jazyka a matematiky.

Den otevřených dveří

Kdykoliv, po telef. domluvě.

Naše působiště

ZŠ se nachází v prostorách Střediska volného času Most, příspěvkové organizace, ul. Albrechtická 414. Jedná se o klidnou a snadno dostupnou lokalitu města.

Třídy jsou vybaveny standardně výškově nastavitelnými židlemi a polohovacími lavicemi.

K dispozici je počítačová učebna, tělocvičny, školní hřiště i zahrada.

Zkušení pedagogové

Jsme pedagožky s dlouholetou praxí, kterým záleží na každém dítěti, které mají radost z každého úspěchu a starost z každého neúspěchu jednotlivého žáka. 

Učitelky, které jejich práce opravdu baví a je jim zároveň koníčkem.

Napište nám nebo zavolejte

szsoptima@gmail.com       M. Černá 702 445 305, L. Kašová 775 022 210