Proč OPTIMA?

Latinsky znamená nejlepší - my se pokusíme, aby se Vaše děti u nás cítily nejlépe.

od 22.3.2023 0:00 hod se bude možné elektronicky přihlašovat k ZÁPISU DĚTÍ DO 1.třídy, který proběhne ve dnech 3. a 4. dubna od 12:20 hod. 

odkaz na podání přihlášky a výběru termínu

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/szsoptima/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3793


30. - 31. 3. NOC S ANDERSENEM (spaní ve škole, čtení vybrané literatury)

Vzdělávání hrou

Naše škola je ve školním roce 2022/2023 určena pro žáky 1. - 9. ročníků. Jedná se o školu rodinného typu. Rodinného klima je docíleno nízkým počtem žáků ve třídě. Průměrný počet je 12 žáků. Výuka je věnována zejména předmětům českého jazyka a matematiky.

Den otevřených dveří

Kdykoliv, po telef. domluvě.

Naše působiště

ZŠ se nachází v prostorách Střediska volného času Most, příspěvkové organizace, ul. Albrechtická 414. Jedná se o klidnou a snadno dostupnou lokalitu města.

Třídy jsou vybaveny standardně výškově nastavitelnými židlemi a polohovacími lavicemi. Využíváme 5 interaktivních tabulí. K dispozici je nová počítačová učebna, učebna jazyků tělocvičny, školní hřiště i zahrada.

Zkušení pedagogové

Jsme pedagožky s dlouholetou praxí, kterým záleží na každém dítěti, které mají radost z každého úspěchu a starost z každého neúspěchu jednotlivého žáka. 

Učitelky, které jejich práce opravdu baví a je jim zároveň koníčkem.

Napište nám nebo zavolejte

szsoptima@gmail.com       Marcela Rezac 702 445 305, Lenka Kašová 775 022 210