Proč OPTIMA?

Latinsky znamená nejlepší - my se pokusíme, aby se Vaše děti u nás cítily nejlépe

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY    18. - 19. 4. 2019     čtvrtek, pátek

Ředitelka školy vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Soukromé základní škole OPTIMA s.r.o., od školního roku 2019/2020 u dětí , které splnily kritéria, s těmito evidenčními čísly:

19Z01, 19Z04, 19Z05, 19Z06, 19Z08, 19Z09,19Z10, 19Z11, 19Z13, 19Z14 ,19Z16, 19Z19      

Protokol o seznámení účastníka řízení s podklady pro vydání rozhodnutí - datum a čas úkonu: 4. dubna 2019 od 12:00 hod 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky byly předány osobně.

Originál Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 najdete v příloze.

V Mostě, 3. dubna 2019                                                                          Mgr. Marcela Černá -ředitelka školy

Naše základní škola realizuje projekt s názvem Kdo si hraje, nezlobí, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009421, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II. Dobra realizace projektu je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Den otevřených dveří 

Pro tento školní rok 2018/2019 PŘIJÍMÁME ŽÁKY POUZE DO 5.ROČNÍKU. 

  Kdykoliv, po telef. domluvě,  se můžete přijít podívat do školy, zhlédnout výuku v jednotlivých třídách, činnost klubu i domácí přípravu. 

Naše působiště

ZŠ se nachází v prostorách Střediska volného času Most, příspěvkové organizace, ul. Albrechtická 414. Jedná se o klidnou a snadno dostupnou lokalitu města.

Třídy jsou vybaveny standardně výškově nastavitelnými židlemi a polohovacími lavicemi.

K dispozici je počítačová učebna, tělocvičny, školní hřiště i zahrada.

Zkušení pedagogové

Jsme pedagožky s dlouholetou praxí, kterým záleží na každém dítěti, které mají radost z každého úspěchu a starost z každého neúspěchu jednotlivého žáka. 

Učitelky, které jejich práce opravdu baví a je jim zároveň koníčkem.

ODKAZ na stránky 

1. ročník

https://jednicka79.webnode.cz/

Vzdělávání hrou

Naše škola je ve školním roce 2018/2019 určena pro žáky 1. - 6. ročníků. Jedná se o školu rodinného typu. Rodinného klima je docíleno nízkým počtem žáků ve tříde. Maximální počet je 14 žáků. Výuka je věnována zejména předmětům českého jazyka a matematiky.

Napište nám nebo zavolejte

szsoptima@gmail.com       M. Černá 702 445 305, L. Kašová 775 022 210